IDEAL organizon dhe realizon në mënyrë krijuese projekte të shumta në fushat sociale, kulturore, ekonomike dhe arsimore.Në hollësi, IDEAL ofron:

  • Mbikëqyrje dhe këshillimi për kërkuesit shqiptarë në të gjitha rrethanat.
  • Ngjarje kulturore, informuese dhe kontakti.
  • Informacione në tema të ndryshme sociale dhe kulturore.
  • Informacion mbi zhvillimet në rajonet ballkanike shqipfolëse.
  • Bashkëpunim me institucionet socio-kulturore në Gjermani dhe Shqipëri.
  • Organizimi i veprimtarive të përbashkëta dhe marrëdhënieve me publikun.

Ne mbështesim pyetje dhe shqetësime në fushat e :

  • Masat e integrimit dhe ligji i imigracionit.
  • Shkolla, arsimi, sociale.
  • Ekonomia, investimet dhe shërbimet.
  • Arti dhe kultura.

 

Libra të ilustruar të Shqipërisë dhe Kosovës

IDEAL rekomandon Monografinë e Shqipërisë nga dy autorët Doris dhe Jürgen Sieckmeyer të mësojnë më shumë rreth vendit dhe njerëzve të saj, qoftë ai që përgatitet për një udhëtim atje ose të mbajë kujtime të mira.

Coverbild der Monografie Albanien

Libri i ilustruar përmban më shumë se 100 foto mbresëlënëse dhe tekste shoqëruese të hollësishme. Monografia mund të porositet përmes IDEAL . Më shumë vepra arti nga dy fotografët dhe autorët mund të gjenden në www.sieckmeyer.com.

IDEAL rekomandon Monografinë e Kosovës nga dy autorët Doris dhe Jürgen Sieckmeyer të mësojnë më shumë rreth vendit dhe njerëzve të saj, qoftë ai që përgatitet për një udhëtim atje ose të mbajë kujtime të mira.

Coverbild der Monografie Albanien

Libri i ilustruar përmban më shumë se 100 foto mbresëlënëse dhe tekste shoqëruese të hollësishme. Monografia mund të porositet përmes IDEAL . Më shumë vepra arti nga dy fotografët dhe autorët mund të gjenden në www.sieckmeyer.com.


files/IDEAL-Bildergalerien/Bild__alb-Schulbuch.pngPërmes IDEAL ju mund të merrni libra shkollorë për mësimin shqip në 3 nivele. Librat janë veçanërisht të përshtatshëm për xënësit që nuk kanë jetuar në Shqipëri pasi ato gjithashtu ofrojnë njohuri për vendin, njerëzit dhe kulturën.

 

Nëse jeni të interesuar, ne me kënaqësi do t'ju ndihmojmë:

 

 

Kohëzgjatja e veprimit : SHQ. Libra në bibliotekën e qytetit të Esenit.


files/IDEAL-Bildergalerien/Bild__alb-Kinderbuch.png

Në bibliotekën e qytetit të Esenit mund të gjeni shumëllojshmeri të librave për fëmijë, por dhe literature me autor shqiptar dhe janë në gjuhën gjermane ose shqipe.

 
Ju urojmë lexim të këndshëm!